Aktualności

20.12.2017
zmiana SIWZ - otwarcie ofert

                                                                                              Osiek, dnia 19 grudnia  2017r.                    

 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Na podstawie art.38. ust.4   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2015r.  poz.2164 z późn. zm.)  Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksową modernizację energetyczną obiektu SPZOZ w Osieku”:

 

 

 Zamawiający informuje, że  otwarcie ofert odbędzie się w dniu  20.12.2017r. o godz.14:20.


pokaż wszystkie wiadomości ››