Aktualności

20.12.2017
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu SP ZOZ w Osieku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową”

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20 grudnia 2017 roku o godzinie 14:20 w siedzibie Zamawiającego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku ul. Starowiejska 175, 32-608 Osiek II piętro sala konferencyjna). Przewodniczący komisji bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, która wynosi 550.000,00 zł.  

 

Komisja  stwierdziła, że do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 14:00 złożono następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

i jego adres

Cena

Okres gwarancji

1.

BAU INSTAL-ROB

Ul. Beskidzka 6, 32-615 Grojec

459 542,05

36 m-cy

2.

PROGALBUD Sp. z o.o.

Ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim

394 978,22

36 m-cy

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

„ELBUD” Bogusław Luranc

Ul. Pszczyńska 11/5, 32-620 Brzeszcze

522 750,00

36 m-cy

 


pokaż wszystkie wiadomości ››