Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych

1

Porada lekarska podstawowej opieki zdrowotnej

  60,00 zł

2

Wizyta domowa lekarza POZ z poradą

  100,00 zł

3

Pobranie materiału do badań

    5,00 zł

4

Wykonanie szczepienia ochronnego (jedna dawka)

  12,00 zł

5

Szczepienie PREVENAR

250,00 zł

6

Szczepienie PENTAXIM

120,00 zł

7

Szczepienie EUVAX B

  37,00 zł

8

Szczepienie VAXIGRIP

  36,00 zł   

9

Szczepienie ROTARIX

320,00 zł

10

Szczepienie INFANRIX HEXA

230,00 zł

11

Szczepienie NEISVAC-C   

115,00 zł

12

Szczepienie HEXACIMA

 160,00 zł

13

Iniekcja domięśniowa (usługa bez kosztu leku)

  15,00 zł

14

Iniekcja podskórna  (usługa bez kosztu leku)

  10,00 zł

15

Iniekcja dożylna (usługa bez kosztu leku)

  25,00 zł

16

Podłączenie kroplówki (usługa bez kosztu leku)

  15,00 zł

17

Podanie leków doustnych (usługa bez kosztu leku)

  10,00 zł

18

Wykonanie badania EKG

  15,00 zł

19

Wykonanie badania spirometrycznego

  20,00 zł

20

Mierzenie ciśnienia tętniczego (RR)

  15,00 zł

21

Mierzenie temperatury lub tętna

    5,00 zł

22

Płukania ucha lub oka (jedno oko, ucho)

  15,00 zł

23

Zakrapianie oczu lub uszu

  10,00 zł

24

Cewnikowanie pęcherza moczowego, założenie na stałe

  15,00 zł

25

Badanie poziomu cukru glukometrem

    5,00 zł

26

Zmiana / założenie opatrunku małego

  10,00 zł

27

Zmiana / założenie opatrunku dużego

  20,00 zł

28

Drobne zabiegi: okład, kompres, zdjęcie szwów

  15,00 zł

29

Założenie wenflonu

  10,00 zł

30

Odwiedziny pielęgniarskie w domu (profilaktyka + promocja zdrowia)

  50,00 zł

31

Odwiedziny patronażowe pielęgniarskie

  40,00 zł

32

Wywiad środowiskowy oraz wypełnienie skierowań do pomocy społecznej

  40,00 zł

33

Pielęgnacja wkłucia

  10,00 zł

34

Założenie wenflonu + podanie leku (usługa bez kosztu leku)

  15,00 zł

35

Pielęgnacja przetoki

  10,00 zł

36

Karmienie przez zgłębnik i pielęgnacja zgłębnika

    20,00 zł

37

Toaleta ciała

  100,00 zł

38

Toaleta p/odleżynowa

  10,00 zł

39

Pielęgnacja odleżyn

  15,00 zł

40

Wlewy odbytnicze

  15,00 zł

41

Bańki

  15,00 zł

42

Wykonanie badania laboratoryjnego

wg cennika

43

Wykonanie badania diagnostycznego

wg cennika

44

Badanie profilaktyczne (okresowe, wstępne, kontrolne)

50,00 zł

45

Aktualizacja książeczki sanepidowskiej

30,00 zł

46

Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumenty na życzenie świadczeniobiorcy

25,00 zł

47

Zaświadczenie dla firm ubezpieczeniowych z pełną dokumentacją

150,00 zł

48

Zaświadczenie dla firm ubezpieczeniowych z częściową dokumentacją

100,00 zł

49

Krioterapia

10,00 zł

50

Kinesjotaping

10,00 zł– 30,00 zł

w zależności od okolicy

51

Elektroterapia (Jonoforeza, Diadynamik, Tens, Kotz, Traubert, Prądy Interferencyjne, elektrostymulacja)

8,00 zł

52

Magnetoterapia

7,00 zł

53

Kinezyterapia

10,00 zł

54

Światłoterapia (Sollux, Laser)

7,00 zł

55

Sonoterapia

10,00 zł

56

Masaż

Aquawibron

10,00 zł – 15,00 zł

5,00 zł – 8,00 zł

Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.