COVID 19

 

         

Zalecenia dotyczące postępowania w warunkach domowych dla pacjentów poddanych kwarantannie po narażeniu na zakażenie KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 lub izolacji domowej z powodu podejrzenia lub potwierdzonego zakażenia KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 niewymagającego hospitalizacji

 

LIST DO PACJENTÓW W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W PANDEMII

 

 

Kampania informacyjna Ministerstwa Zdrowia nt. koronawirusa

 

Informacja o zwolnieniu z obowiązku zakrywania ust i nosa wynikająca z Rozporządzenia z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zgodnie z w/w rozporządzeniem - ust i nosa nie muszą zakrywać:

- dzieci do ukończenia 5. roku życia

- osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  • całościowych zaburzeń rozwoju,
  • zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

(wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa):