COVID 19

 

         

Zalecenia dotyczące postępowania w warunkach domowych dla pacjentów poddanych kwarantannie po narażeniu na zakażenie KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 lub izolacji domowej z powodu podejrzenia lub potwierdzonego zakażenia KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 niewymagającego hospitalizacji

 

LIST DO PACJENTÓW W SPRAWIE POSTĘPOWANIA W PANDEMII

 

Informujemy, że pobieranie wymazów w kierunku COVID-19 refundowanych przez NFZ odbywa się:

- w namiocie zlokalizowanym na terenie szpitala w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4  od poniedziałku do piątku w godzi. 8.00 - 11.00 obowiązuje wcześniejsza rejestracja tel. 798 909 160 lub 798 909 130

- w Punkcie Pobrań DIAGNOSTYKA zlokalizowanym przy ul. Alei Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 14.00 oraz soboty i niedzielę w godz. 9.00 - 11.00. Na badanie nie trzeba się wcześniej umawiać. Pacjent przychodzi do pobrania wymazu z dokumentem tożsamości oraz z kodem ID zlecenia nadanym przez lekarza. tel. 663 681 846

 

Kampania informacyjna Ministerstwa Zdrowia nt. koronawirusa

 

Informacja o zwolnieniu z obowiązku zakrywania ust i nosa wynikająca z Rozporządzenia z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zgodnie z w/w rozporządzeniem - ust i nosa nie muszą zakrywać:

- dzieci do ukończenia 5. roku życia

- osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  • całościowych zaburzeń rozwoju,
  • zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

(wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa):