Klauzule informacyjne

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was.

Prosimy o zapoznanie się  z niniejszymi informacjami, a w przypadku  wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO, Inspektorem Ochrony Danych – Panią Martą Krajewską pod adresem e-mail: iod.spzoz_osiek@wp.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla Pacjenta

Klauzula informacyjna dla Kontrahenta

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

Klauzula informacyjna dla Praktykanta/Stażysty

Klauzula informacyjna na potrzeby dostępu do informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca praw osób, których dane dotyczą

Wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą (do pobrania)