Aktualności

 

 

 

Data wpisu: 30.01.2024

21.03.2024r. oraz 13.05.2024r . BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE DLA KOBIET W WIEKU 45-74 LAT

Centrum Medyczne MASZACHABA zaprasza na bezpłatną mammografię.
Badam się – mam pewność!

Zachęcamy uprawnione Panie do zgłoszeń na bezpłatne badanie profilaktyczne oraz uczestnictwa w
edukacji prozdrowotnej. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań
mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie
rozwoju choroby, pozwalając rozpocząć skuteczne leczenie.
W mammografii wykonywanej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział
niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.
Kryteria uczestnictwa w programie profilaktyki raka piersi
(Dz.U. z dn. 05.10.2023 poz.2167):

1) badanie wykonuje się co 24 miesiące u kobiet w wieku od 45 do 74 lat
(przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia)
2) badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat,
które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi - pozostają w trakcie
uzupełniającej hormonoterapii (HT)
3) badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które zakończyły
leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu
Wyłączenie z programu:
1) objęcie kobiety „Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania
na raka piersi lub raka jajnika” na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne” realizowaną w ramach
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
2) objęcie kobiety „Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi”
realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji
leczniczej.”

Przypominamy o badaniu Paniom, które nigdy nie wykonywały mammografii!
Informujemy, iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania i edukacja
są wykonywane z zachowaniem wszelkich wymogów reżimu sanitarnego w zakresie wyposażenia
pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury
diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. Przed badaniem Panie proszone są o wypełnienie ankiety. Do
dyspozycji Pań są środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków
ochrony oraz o stawienie się na badanie w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.
Centrum Medyczne MASZACHABA sp. z o. o. posiada zainstalowany w mobilnej pracowni badań
najnowszej generacji mammograf cyfrowy PLANMED CLARITY.
Zapraszamy na badania mammograficzne W MAMMOBUSIE od 10.00 do 16.00:
21 marca 2024 – O S I E K
Ośrodek Zdrowia SPZOZ
ul. Starowiejska 175 - parking
Informacja-zapisy: 12 6330218, 503 777 651
Ilość miejsc ograniczona!pokaż pozostałe informacje ››