Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00-18.00 w pełnym zakresie, natomiast w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy - w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych świadczeń wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.
Do świadczeń pielęgniarki POZ ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ.

Świadczenia realizowane przez pielęgniarki POZ, to m.in.:

  • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie pielęgniarki POZ,,
  • wizyty patronażowe pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 3 do 4 miesiąca życia
  • i adekwatnie do potrzeb w 9 miesiącu życia, 
  • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie stanu zdrowia dzieci do ukończenia 6 roku życia,
  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
  • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Harmonogram pracy:

Marta Płonka - starsza pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

  GABINET WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 08.00 - 10.00 16.00 - 17.50
WTOREK 08.00 - 10.00 16.00 - 17.50
ŚRODA 12.00 - 14.00 08.00 - 09.50
CZWARTEK 12.00 - 14.00 08.00 - 09.50
PIĄTEK 12.00 - 14.00 16.00 - 17.50

 

mgr Aleksandra Piecha- starsza pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

  GABINET WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 14.00 - 18.00 10.25 - 14.00
WTOREK 10.00 - 14.00 08.00 - 10.00 i 14.00 - 15.35
ŚRODA 08.00 - 12.00 14.00 - 17.35
CZWARTEK 14.00 - 18.00 10.25 - 14.00
PIĄTEK 14.00 - 18.00 08.00 - 11.35

 

Barbara Matlak - starsza pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

  GABINET WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 10.00 - 14.00 08.00 - 10.00 i 14.00 - 15.35
WTOREK 14.00 - 18.00 10.25 - 14.00
ŚRODA 14.00 - 18.00 10.25 - 14.00
CZWARTEK 08.00 - 12.00 14.00 - 17.35
PIĄTEK 08.00 - 12.00 12.25 - 16.00

Rejestracja pacjentów do  pielęgniarki POZ może odbywać się osobiście, telefonicznie (033/ 845-82-39) lub za pośrednictwem osób trzecich.
W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych pielęgniarka uzgadnia termin wizyty z osobą uprawnioną do świadczeń.