Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00-18.00 w pełnym zakresie, natomiast w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy - w zakresie zapewniającym kontynuację niezbędnych świadczeń wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji.
Do świadczeń pielęgniarki POZ ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ.

Świadczenia realizowane przez pielęgniarki POZ, to m.in.:

  • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie pielęgniarki POZ,,
  • wizyty patronażowe pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 3 do 4 miesiąca życia
  • i adekwatnie do potrzeb w 9 miesiącu życia, 
  • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie stanu zdrowia dzieci do ukończenia 6 roku życia,
  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
  • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Harmonogram pracy:

Marta Płonka - starsza pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

  GABINET WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 11.00 - 14.00 08.00-11.00, 16.00-18.00
WTOREK 08.00 - 11.00 11.35-15.35
ŚRODA 14.00 - 18.00 10.25-14.00
CZWARTEK 08.00 - 10.00 11.15-15.35
PIĄTEK 11.00 - 15.00 15.00 - 18.00

 

mgr Aleksandra Piecha- starszy asystent pielęgniarstwa rodzinnego

  GABINET WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 08.00 - 11.00 11.35 - 15.35
WTOREK 11.00 - 14.00 08.00-10.00, 17.00-18.00
ŚRODA 11.00 - 13.00 08.00-10.00, 17.00-18.00
CZWARTEK 14.00 - 18.00 11.00-14.00
PIĄTEK 16.00 - 18.00 11.00-14.00

 

Barbara Matlak - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

  GABINET WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 14.00-18.00 10.25-14.00
WTOREK 14.00 - 18.00 10.25 - 14.00
ŚRODA 08.00-11.00 11.00-15.35
CZWARTEK 10.00-13.00 08.00-10.00, 16.25-18.00
PIĄTEK 08.00 - 11.00 11.00-15.35

Rejestracja pacjentów do  pielęgniarki POZ może odbywać się osobiście, telefonicznie (033/ 845-82-39) lub za pośrednictwem osób trzecich.
W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych pielęgniarka uzgadnia termin wizyty z osobą uprawnioną do świadczeń.