Zmień rozmiar tekstu
 • A A A
 • OGŁOSZENIE – REHABILITACJA
  Dodano

                Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku uprzejmie informuje, że okres oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne wynosi obecnie ok. 3 miesięcy. Wydłużanie się kolejki wynika ze zwiększonej liczby pacjentów zgłaszających się na zabiegi fizjoterapeutyczne. Gabinet Rehabilitacyjny wykonuje zabiegi w ilości zakontraktowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na poziomie lat ubiegłych). Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2014 r. Gabinet Rehabilitacyjny będzie czynny na dwie zmiany tj. od 800 -1800.

  OGŁOSZENIE
  Dodano

  W związku z okresem urlopowym lekarzy w miesiącach VII – IX. 2014 r. będą występować znaczne zmiany godzin przyjęć pacjentów.

  Aktualny harmonogram pracy dostępny jest na stronie internetowej w zakładce “harmonogram przyjęć” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku SP ZOZ w Osieku.

  WAŻNE – NOWE WZORY DEKLARACJI WYBORU
  Dodano

  Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014 r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji. Deklaracje w wersjach gotowych do druku dostępne są w “Deklaracja wyboru”.

  Złożone dotychczas (stare) deklaracje zachowują ważność.