Poradnia rehabilitacyjna

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej może zostać wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W poradni rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia. Po tym terminie wymagane jest "nowe" skierowanie do poradni. Skierowanie do poradni straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w poradni rehabilitacyjnej w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Harmonogram pracy:

Dr. n.med. Stanisław Jankowski - specjalista rehabilitacji medycznej, neurolog

WTOREK 09.00-14.00

 

Lek. Ewa Parzyńska - specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra

ŚRODA 08.00 - 11.00

 

Rejestracja pacjentów do poradni rehabilitacyjnej prowadzona jest telefonicznie (tel. 33 845-82-39) osobiście lub przez osoby trzecie w godzinach czasu pracy przychodnia na wyznaczony termin. W przypadku rejestracji telefonicznej pacjent jest zobowiązany do dostarczenia skierowania do poradni specjalistycznej w terminie 14 dni licząc od dnia rejestracji - nie dostarczenie skierowania powoduje usunięcie z kolejki oczekujących na przyjęcie, a tym samym konieczność rejestracji na kolejny termin.