Inspektor danych osobowych

 

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku zgodnie z art. 37 ust.1 lit. a), b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] [Dz.U.UE.L.2016.119.1] [zwanego dalej „RODO”] został wyznaczony:

 

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Stelmaczonek

 

Dane kontaktowe do Inspektora: 

  1. e-mail: iod.spzoz_osiek@wp.pl

  2. korespondencyjnie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku, ulica Starowiejska 175, [32-608] Osiek z dopiskiem „dla IOD”.

Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, można się skontaktować
w przypadku pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw przysługujących osobom, których dane osobowe przetwarza SPZOZ w Osieku na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.