Rejestracja online

Rejestrując się poprzez e-rejestrację  na wizytę lekarską prosimy zwracać uwagę na godziny przyjęć lekarzy w danym dniu, zakładka GRAFIK

Rejestracja Przychodni w Osieku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00  (rejestracja  telefoniczna - od godz. 7.00 - 33/845-82-39)

Rejestracja Punktu Lekarskiego w Głębowicach czynna w godzinach pracy lekarza. - tel. 33/875-54-21

 

Zasady zapisów na porady i wizyty udzielane w warunkach ambulatoryjnych i domowych

  1. Rejestracja do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej odbywa się poprzez Rejestrację Przychodni na podstawie zgłoszeń osobistych, telefonicznych (33/845-82-39) lub za pośrednictwem osób trzecich. Zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są codziennie w porozumieniu z lekarzem, pielęgniarką bądź położną podstawowej opieki zdrowotnej, którzy ustalają termin wizyty z osobą uprawnioną. W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z rejestracją.
  2. Rejestracja do Poradni dla kobiet (skierowanie nie wymagane) prowadzona jest w poradni telefonicznie (tel. 33 845-82-39 wew. 35) osobiście lub przez osoby trzecie w godzinach czasu pracy poradni na wyznaczony termin. W przypadkach nagłych zachorowań pacjenci przyjmowani są poza ustalanymi godzinami przyjęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem.
  3. Rejestracja do Poradni rehabilitacyjnej (wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) prowadzona jest telefonicznie (tel. 33 845-82-39) osobiście lub przez osoby trzecie w godzinach czasu pracy przychodni na wyznaczony termin. W przypadku rejestracji telefonicznej pacjent jest zobowiązany do dostarczenia skierowania do poradni w terminie 14 dni licząc od dnia rejestracji - nie dostarczenie skierowania powoduje usunięcie z kolejki oczekujących na przyjęcie, a tym samym konieczność rejestracji na kolejny termin.
  4. Rejestracja do Gabinetu rehabilitacyjnego odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, bezpośrednio w gabinecie rehabilitacyjnym osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.

W przypadku braku możliwości stawienia się na umówiony termin wizyty/porady/zabiegu lub zrezygnowanie ze świadczenia, pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracownika poradni/gabinetu do którego był umówiony na wizytę.