Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 

1

Kopia lub wydruk 1 strony A4 dokumentacji medycznej

(max w wysokości 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym” Monitor Polski” na podstawie  art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

0,30 zł

2

Wyciąg lub odpis 1 strony dokumentacji medycznej

(max w wysokości 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym” Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

8,00 zł

3

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym

(max w wysokości 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym” Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

1,70 zł

4

Dostarczenie dokumentacji drogą pocztową – list polecony

5,20 zł

5

Dostarczenie dokumentacji drogą pocztową – list polecony za potwierdzenie odbioru

7,80 zł

Obowiązuje w okresie od 1 września 2017 r.