Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej

Położna podstawowej opieki zdrowotnej realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 8.00 - 18.00. Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia. Obowiązują tutaj identyczne zasady jak w przypadku składania deklaracji do pielęgniarki oraz do lekarza POZ.

Świadczenia realizowane przez położną POZ, to m.in.:

  • realizacja zleceń lekarskich w miejscu zamieszkania/pobytu świadczeniobiorcy oraz w gabinecie  położnej POZ (w szczególności opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do zagojenia się rany pooperacyjnej

  • prowadzenie edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania,

  • wizyty patronażowe położnej   podstawowej opieki zdrowotnej (co najmniej 4) do ukończenia 2 miesiąca życia,

  • opieka nad  kobietą w połogu,

  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,

  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,

  • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,

  • udzielanie położniczych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,

  • edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Harmonogram pracy:

Bogusława Szypuła - starsza położna środowiskowo - rodzinna

 

 GABINET 

WIZYTY DOMOWE

PONIEDZIAŁEK

08.00 - 08.30

12.30 - 15.35

WTOREK

14.00 - 15.00

11.25 - 14.00

ŚRODA

08.00 - 09.00

09.00 - 15.35

CZWARTEK

16.00-18.00

10.25-16.00

PIĄTEK

15.00 - 16.00

12.25 - 15.00

 

Rejestracja pacjentów do  położnej POZ może odbywać się osobiście, telefonicznie (033/ 845-82-39 wew. 35) lub za pośrednictwem osób trzecich.
W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych pielęgniarka lub położna uzgadnia termin wizyty z osobą uprawnioną do świadczeń.