Gabinet rehabilitacyjny

Gabinet rehabilitacyjny wykonuje świadczenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej oraz w uzasadnionych przypadkach domowej rehabilitacji leczniczej codziennie w godzinach 07.00 - 18.00

Harmonogram pracy:

Barbara Płonka - mgr rehabilitacji

PONIEDZIAŁEK 07.00 - 14.35
WTOREK 10.25 - 18.00
ŚRODA 07.00 - 14.35
CZWARTEK 10.25 - 18.00
PIĄTEK 07.00 - 14.35

 

Łukasz Walus - mgr rehabilitacji

PONIEDZIAŁEK 10.25 - 18.00
WTOREK 07.00 - 14.35
ŚRODA 10.25 - 18.00
CZWARTEK 07.00 - 14.35
PIĄTEK 10.25 - 18.00

 

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18 r.ż. w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii) może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Data rejestracji nie oznacza daty rozpoczęcia rehabilitacji.

Rehabilitacja w warunkach domowych
Przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej.

Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie/zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ, termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady, zabiegów.
Każda placówka realizująca świadczenia rehabilitacyjne w ramach umowy z NFZ ma obowiązek świadczenia wizyt domowych.
Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w gabinecie rehabilitacyjnym w terminie 30 dni od daty wystawienia.