Aktualności


 • 11.01.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Osiek. 11.01.2018 roku     Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzon...
  więcej ››

 • 20.12.2017 - Informacja z otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcz...
  więcej ››

 • 20.12.2017 - zmiana SIWZ - otwarcie ofert
                                    &...
  więcej ››

 • 13.12.2017 - Wyjaśnienie do SIWZ - zmiana ogłoszenia o zamówieniu (Ogłoszenie nr 500074708-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.)
                                    &...
  więcej ››

 • 13.12.2017 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Roboty budowlane
  Ogłoszenie nr 500074708-N-2017 z dnia 13-12-2017 r. Osiek: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENI...
  więcej ››

 • 08.12.2017 - Wyjaśnienie do SIWZ - (Ogłoszenie nr 626161-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.)
  Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia     Na podstawie art.38. ust.4   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczny...
  więcej ››

<< poprzednie