Aktualności


 • 10.09.2018 - Informacja dla pacjentów.
  Zachęcamy Pacjentów, którzy wykonują badania płatne,  do korzystania z płatności zbliżeniowej.
  więcej ››

 • 02.07.2018 - informacja dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  Ustawa z dnia 9 maja 2018 r.docx Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca 2018 r. mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej po...
  więcej ››

 • 05.04.2018 - Rehabilitacja dzieci refundowana przez NFZ.

  więcej ››

 • 05.04.2018 - Projekt Rzecznika Praw Pacjenta pn. \"Łączy Nas Pacjent\"
  Ulotka
  więcej ››

 • 11.01.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Osiek. 11.01.2018 roku     Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzon...
  więcej ››

 • 20.12.2017 - Informacja z otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia ofert Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcz...
  więcej ››

<< poprzednie