Aktualności

13.12.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500074708-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.
Osiek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 626161-N-2017
Data: 01-12-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku, Krajowy numer identyfikacyjny 35715518600000, ul. ul. Starowiejska  175, 32608   Osiek, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 458 239, e-mail spzoz_osiek@wp.pl, faks 338 410 923.
Adres strony internetowej (url): www.przychodnia.osiek.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 18.12.2017r. godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert: 20.12.2017r. godzina 14:00


pokaż wszystkie wiadomości ››