Program szczepień ochronnych

Indywidualny kalendarz szczepień jest to terminarz szczepień dla pacjenta, przewidzianych dla jego wieku, zwłaszcza w okresie pierwszych 2 lat życia, kiedy szczepień tych jest szczególnie dużo. U większości dzieci indywidualny kalendarz szczepień jest opracowywany na podstawie ramowego kalendarza ogłaszanego corocznie w ramach Programu Szczepień Ochronnych. U części dzieci z opóźnieniami wykonania szczepień, najczęściej w wyniku problemów zdrowotnych lub innych, jest konieczne ułożenie indywidualnego kalendarza szczepień w pewnym stopniu niepokrywającego się z kalendarzem ramowym. Indywidualny kalendarz szczepień jest więc programem szczepień (obowiązkowych, a także zalecanych i innych) ułożony przez lekarza dla pacjenta (dziecka) z uwzględnieniem opóźnień w realizacji szczepień w stosunku do obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych.                  

Więcej na temat szczepień możecie Państwo znaleźć na portalu: Szczepienia.info (www.szczepienia.pzh.gov.pl)